nieuws

Nieuwe anaerobe reactor voor waterzuivering

In het kader van de modernisering van zijn waterzuivering investeerde Tereos in een nieuwe anaerobe reactor. De oude reactoren gaan volledig uit dienst, waarvoor ze geledigd en gereinigd moeten worden.

 

De werken vinden plaats van 10 juni t.e.m. 21 juni. We hebben preventieve maatregelen genomen om geurhinder bij deze werkzaamheden te vermijden. Indien er zich toch geurhinder zou voordoen, gelieve ons dan te contacteren via ons milieumeldpunt.

Wij wensen ons alvast te verontschuldigen voor mogelijke hinder.