duurzaamheid

Onze processen

Snel naar...

Om onze processen te verduurzamen, passen we regelmatig nieuwe technieken en technologieën toe. We voeren tests uit en volgen de maatregelen die we nemen nauwgezet op.

Geluid

Overal in en rond onze site hebben we meetplaatsen gedefinieerd. Daar voeren we metingen uit om het geluid van onze installaties te monitoren. In geval van hinder sporen we zo snel mogelijk de bron op.

Samen met een studiebureau gespecialiseerd in akoestiek hebben we het geluid van al onze gebouwen en installaties gemeten. Op basis daarvan maakten we een 3D-model van onze volledige productiesite en identificeerden we de luidste bronnen van lawaai. Daarna ondernamen we actie. Soms betekende dat dempers plaatsen op schouwen of installaties goed afschermen, zoals met de 17 meter hoge geluidsmuur rond onze bio-ethanolinstallatie. Rond andere installaties bouwden we geluidskasten of zelfs een volledig gebouw met betonnen muren tot 20 centimeter dik en een extra geluidswand.

Dankzij het 3D-model van onze site kunnen we ook preventief werken. Wanneer we een nieuwe installatie ontwerpen, modelleren we vooraf de impact op het geluidsniveau. Daarbij houden we rekening met de gebouwen die er al staan en hun invloed op de verspreiding van geluid. Zo bepalen we de beste plaats en de nodige afscherming voor de nieuwe installatie.

Onze productiesite evolueert constant en dus blijven we het geluidsniveau opvolgen en investeren we voortdurend in nieuwe maatregelen om het geluidsniveau te reduceren.

Wanneer we een nieuwe installatie ontwerpen, modelleren we vooraf de impact op het geluidsniveau

Geur

Om een goed beeld te hebben van de bronnen van geur en hoe ver een bepaalde geur zich verspreidt, werken we samen met Olfascan, een extern bureau gespecialiseerd in geurmetingen. Ze voeren voor ons snuffelmetingen en geurpanels uit.

Bij een snuffelmeting lopen de geurdeskundigen vanuit de rand van de stad in steeds kleinere cirkels naar onze productiesite toe. Zij kennen de geuren van verschillende bronnen. Telkens als ze een geur opmerken, noteren ze de plaats en de bron.

We nemen ook geregeld een staal met een ‘geurzak’. Tijdens geurpanels ruiken verschillende mensen aan een geurzak. Ze noteren dan elk voor zich of ze een geur waarnemen en in welke mate ze die als hinderlijk ervaren.

De ervaringen van de panelleden en de resultaten van de snuffelmetingen giet Olfascan samen in een rapport. Zo beschikken we over een objectieve maatstaf om de effectiviteit van onze oplossingen op te volgen en te concluderen of een verdere investering om de geur te reduceren noodzakelijk is.

Luchtemissies

We voeren regelmatig luchtemissiemetingen uit van onze verschillende schouwen om rookgassen en stof te monitoren. Daarvoor gebruiken we bepaalde emissieapparatuur die continu aanwezig is in de schouwen of organiseren we maandelijks metingen door een erkend labo. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, beschikken we over bepaalde luchtzuiveringsinstallaties, zoals filterkasten en scrubbers. Die installaties zuiveren de vervuilde lucht voor ze naar buiten gaat.

Water

Tereos Aalst beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarmee zuiveren we ons afvalwater en produceren we biogas, dat een deel van onze warmtevraag invult. Op dit moment vernieuwen we een belangrijk onderdeel van onze installatie.

Afvalwater zuiveren

Aan het einde van onze productieprocessen houden we afvalwater over. Dat water moet gezuiverd worden, omdat er te hoge concentraties organische stoffen in zitten. Die zijn op zichzelf niet schadelijk, maar mogen in zulke hoge concentraties niet geloosd worden. Daarom behandelen we het afvalwater in onze waterzuiveringsinstallatie.

Biogas

Tijdens het zuiveringsproces ontstaat in onze waterzuiveringsinstallatie biogas. Dat gebruiken we ter plaatse om stoom te maken, want stoom kunnen we goed gebruiken bij onze productie.

Biogas is vergelijkbaar met aardgas, maar niet van fossiele oorsprong. Daardoor is het een koolstofneutrale, hernieuwbare brandstof.

Wat doen met het gezuiverde water?

Als het afvalwater onze zuiveringsinstallatie heeft doorlopen, kunnen we het veilig afvoeren naar de Dender. Om water in de rivier te mogen lozen, moeten we aan strenge normen voldoen. Daarom nemen we doorlopend stalen van het water. Daarnaast controleert de overheid regelmatig of we aan alle normen voldoen.

Waterhergebruik

Op dit moment loopt er een project om het gezuiverde afvalwater nog verder op te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Dankzij een nieuwe installatie zullen we vanaf 2023 per jaar 300.000 m³ vers water besparen. Zo bereiden we ons voor op de toenemende waterschaarste.

We testen een waterzuiveringssysteem waarmee we per jaar 300.000 m³ vers water zouden besparen

Efficiënt en mileuvriendelijk transport

Onze site in Aalst is bereikbaar via het water, het spoor en de weg. We maken zoveel mogelijk gebruik van de binnenvaart en de trein om onze grondstoffen, vooral tarwe, aan te voeren.

Gedurende de laatste drie jaar hebben we ons transport via het water verdubbeld. De impact daarvan is groot: voor elk binnenschip dat wij inschakelen, rijden er ongeveer 16 vrachtwagens minder op de baan.

Samen met onze klanten zetten we nu ook projecten op om samen duurzame logistieke oplossingen uit te werken. Soms duiken daarbij mooie opportuniteiten op die verder gaan dan enkel mobiliteit.