duurzaamheid

Energie

Snel naar...

Voedingsproducten zoals suiker en zetmeel maken, vergt veel energie. Dankzij slimme investeringen in ons productieproces halen we een maximaal rendement uit onze energiebronnen en leveren we daarbovenop elektriciteit aan het net.

Grote warmtevraag

Warmte speelt een uiterst belangrijke rol in ons productieproces. Heel wat van onze producten, zoals zetmeel en suikers, verkrijgen we door ze uit te wassen met water en vervolgens in te dampen tot poeder of stroop. Voor dat proces is heel veel warmte nodig. We bekijken de mogelijkheden om die warmte op te wekken met groene stroom of biobrandstoffen, maar voorlopig zijn die niet voorhanden in voldoende grote hoeveelheden.

De meest duurzame methode om nu warmte te produceren op industriële schaal is door gas te verbranden. Daarvoor gebruiken we een machine die elke laatste joule energie uit dat gas weet te halen: een wkk.

Warmte en elektriciteit in één

Een wkk, of warmte-krachtkoppeling, maakt tegelijkertijd elektriciteit en warmte uit één brandstof, in ons geval gas. Onze wkk produceert elektriciteit op dezelfde manier als een klassieke stoom- en gascentrale (STEG). Het verschil zit ‘m hier: in een klassieke elektriciteitscentrale gaat al de geproduceerde warmte naar de koeltoren als een afvalproduct. Het rendement van een klassieke elektriciteitscentrale ligt daardoor rond de 50%. Bijna de helft van de brandstof gaat verloren als warmte waar niemand iets mee doet.

Bij Tereos geven we die warmte wél een nuttige bestemming. Nadat de stoom door de turbine gepasseerd is en elektriciteit gemaakt heeft, gebruiken wij de warmte rechtstreeks in onze fabriek. Daar gebruiken we om en bij de 40 ton stoom per uur om onze producten te maken.

Tegelijk produceren we gemiddeld meer dan 40 megawatt aan elektriciteit. Dat is veel meer dan ons eigen elektriciteitsverbruik, dus de rest leveren we aan het stroomnet. Met onze wkk vullen we dus vrijwel onze volledige warmtevraag in. Het totaalplaatje is een pak efficiënter dan een centrale die alleen maar elektriciteit maakt.

En er is nog meer. Onze wkk produceert ook hete lucht in de vorm van uitlaatgassen. Die warmte hergebruiken we op verschillende plaatsen in ons productieproces. Daarna hebben we nog een beetje energie over, waarmee we een warmwaterbatterij opwarmen tot 116°C. Dat levert ons warm water op dat we in een aantal andere productiestappen gebruiken. Aan het einde van heel dat proces hebben we ongeveer 93% van de energie in onze brandstof op een nuttige manier gebruikt.

Al lang bezig, nog grote plannen

De hoge efficiëntie van ons energiegebruik is de verdienste van onze procesingenieurs. Al meer dan 25 jaar bestuderen ze elke schakel in ons productieproces, op zoek naar nog een paar procent extra rendement. Op die manier hebben we onze productiecapaciteit de voorbije jaren met meer dan de helft kunnen verhogen, zonder meer CO2 uit te stoten. En we blijven zoeken naar verbeteringen.

Binnenkort leggen we onze zes schaduwvrije daken vol met zonnepanelen; 900 stuks maar liefst! De groene stroom die ze opleveren, stemt overeen met het gemiddelde verbruik van 100 gezinnen. Er loopt een project om de restwarmte van onze fabriek opnieuw te gebruiken om 300 nieuwbouwappartementen in de buurt te verwarmen. Zo bouwen we stap voor stap, maar onophoudelijk, aan een duurzame toekomst.

We produceren meer dan 40 megawatt aan elektriciteit. Dat is veel meer dan ons eigen elektriciteitsverbruik, dus de rest leveren we aan het stroomnet