nieuws

Fluvius en Tereos ontwikkelen samen het eerste CO2-neutrale lagetemperatuur-warmtenet in Aalst

Snel naar...

De nieuwe appartementen en wooncomplexen die verrijzen aan de kaaien in Aalst, zullen verwarmd worden met de restwarmte van onze fabriek. We bieden onze restwarmte bovendien gratis aan.

De voormalige site van Electrabel aan de Dender, met onder andere de iconische turbinehal en de indrukwekkende schouw, ondergaat momenteel een volledige transformatie, net als het nabijgelegen tuincenter Van Gucht aan de Zeebergkaai. Op beide locaties verschijnen nieuwe appartementen en woningen.

Waar vroeger de stoomturbine van Zuidkaai diende om in de elektriciteitsbehoefte van de industrie in de regio te voorzien, met als voornaamste klant Tereos, zullen wij nu zorgen voor de warmtevoorziening van de nieuwe woongelegenheden.

Restwarmte nuttig inzetten

“Bij het productieproces in onze fabriek trachten we alle warmte maximaal te valoriseren”, vertelt Leo Paternot, Site Manager bij Tereos in Aalst. “Uiteindelijk eindigt alle warmte op lage temperatuur, en die kunnen we niet meer hergebruiken. Die restwarmte gaan we binnenkort capteren en overdragen aan het warmtenet dat Fluvius zal aanleggen tussen onze fabriek in de Burchtstraat en het nieuwe stadsdeel langs de oevers van de Dender.”

CO2-neutraal

“Gezien de continue werking van de fabriek, kunnen we garanderen dat de opwarming van het warmtenet voor 98% van de tijd op basis van onze restwarmte zal gebeuren”, aldus Paternot. “Op die manier is het warmtenet CO2-neutraal. Enkel in de uitzonderlijke gevallen dat ons productieproces moet worden stilgelegd, voorzien we in een back-up verwarmingssysteem op basis van een fossiele brandstof.” Om het warmtenet financieel mogelijk te maken, biedt Tereos de restwarmte gratis aan. Leo Paternot: “De fabriek zal tegen kostprijs instaan voor de operationele opvolging, het onderhoud van de warmteoverdrachtinstallaties in onze fabriek en de warmteproductie bij grote stilstanden (de ontbrekende 2%). We zijn dan ook zeer verheugd om als grootste private werkgever, een belangrijke schakel te zijn in dit eerste CO2-neutrale warmtenet van de stad Aalst. De bijna 300 gezinnen die hun intrek zullen nemen in de appartementen en woningen zullen, naast een CO2-neutrale verwarmingsbron, eveneens over een vaste warmtefactuur beschikken. In tijden met zeer hoge en volatiele gasprijzen is dat geen onbelangrijke troef.”

Uitbreiding?

“Dit warmtenet is een eerste project tussen Fluvius en Tereos. Binnen de fabriek is er na dit project nóg lagetemperatuur-restwarmte beschikbaar. We hopen dan ook om samen met Fluvius het warmtenet in de toekomst uit te breiden en andere gebruikers toe te voegen.”

De aanleg van het warmtenet start wellicht in het najaar van 2023 om operationeel te zijn in 2024.

De bijna 300 gezinnen die hun intrek zullen nemen in de appartementen en woningen zullen, naast een CO2-neutrale verwarmingsbron, ook een vaste warmtefactuur hebben

Leo Paternot, Site Manager bij Tereos Aalst