Producten

Energie

Bio-ethanol: milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen

Wij maken ethanol van het zetmeel in de reststromen van ons tarweproces. Eerst wordt het zetmeel met behulp van stoom en enzymes omgezet in fermenteerbare suikers. Die stoom komt vrij bij een ander proces in onze fabriek en wordt op deze manier nuttig ingezet. In de fermentatietanken worden de suikers met behulp van gisten omgezet in alcohol. Zo ontstaat er ‘bier’ met een alcoholgehalte van 8 à 10%. Dat gehalte stuwen we op naar 99,7%. Nu is de ethanol bruikbaar als motorbrandstof.

Omdat we ethanol produceren op basis van overschotten, en niet rechtstreeks uit graankorrels, is het een duurzaam productieproces. We verschepen de bio-ethanol bovendien hoofdzakelijk via de binnenvaart.

Vanzelfsprekend is de veiligheid bij de productie en opslag van bio-ethanol een topprioriteit. De bio-ethanoleenheid in Aalst werd van ontwerp tot uitvoering onderworpen aan een risico- en gevarenanalyse (HAZOP-studie). Het personeel kreeg de nodige opleiding en de brandveiligheid is uitgewerkt in samenwerking met de brandweer van Aalst.

Elektriciteit

Op onze site produceren we onze eigen elektriciteit. Dat doen we met behulp van een warmte-krachtkoppeling. We wekken zelfs te veel op. De overschot, zo’n 20 megawatt, injecteren we op het elektriciteitsnet. Met die hoeveelheid kan je 40.000 gezinnen van stroom voorzien.

Warmtenet

Op het einde van ons productieproces houden we warmte over op lage temperatuur. Een deel van die restwarmte zullen we via een warmtenet ter beschikking stellen van het grote nieuwbouwproject Zuidkaai.

Lees meer